News -

Czas na Bułgarię

Od nowego roku prezydencję w Radzie Unii Europejskiej, po raz pierwszy od wstąpienia do UE przed 10 laty, sprawuje Bułgaria, która zmieniła na tym stanowisku Estonię. Motto prezydencji bułgarskiej brzmi "Zjednoczeni jesteśmy silni".


Bułgara posiedzeniom Rady przewodniczyć będzie przez najbliższe sześć miesiecy. Przez ten czas będzie odpowiedzialna za zapewnienie ciągłości prac UE. Ma współpracować z partnerami na rzecz jedności państw członkowskich i instytucji unijnych zapewniając konkretne rozwiązania służące budowaniu silniejszej, bezpieczniejszej i bardziej solidarnej Europy. Oś prezydencji Bułgarii stanowić będą cztery tematy: przyszłość Europy i młodzieży, Bałkany Zachodnie, bezpieczeństwo i stabilność oraz gospodarka cyfrowa.

Państwa członkowskie, które przejmują rotacyjną prezydencję w Radzie, na mocy traktatu lizbońskiego mają współpracować ze sobą trójkami. Obecna grupa składa się z prezydencji estońskiej, bułgarskiej i austriackiej.

Więcej informacji

stopka strony