Czas na drugie podejście

Litwini mają Państwowy program rozwoju polityki młodzieżowej na lata 2011-2019, Słowacy – Strategię dla Młodzieży na lata 2014-2020, a Chorwaci – Krajowy program na rzecz młodzieży (2014-2017). Zaległości w polityce młodzieżowej stara się nadrobić większość państw z naszego regionu.


Wymienione dokumenty określają kierunki, cele i sposoby realizacji polityki młodzieżowej w trzech krajach, które razem z Polską przystąpiły do Unii Europejskiej. Szczególnie inspirujące dla Polski są zapisy i idące za nimi działania na rzecz dostępu młodych ludzi do informacji i doradztwa.

W połowie ubiegłego roku w Wilnie otwarto pierwsze Regionalne Centrum Informacji Młodzieżowej – podobnych ma powstać jeszcze dziewięć. Na Słowacji działa 11 centrów informacji młodzieżowej oraz 6 punktów informacyjnych oferujących specjalistyczne publikacje. W Chorwacji, która – obok Litwy – należy do krajów robiących w ostatnich latach największe postępy w dziedzinie doradztwa dla młodzieży, Regionalne Centra Informacji Młodzieżowej są elementem krajobrazu polityki młodzieżowej czterech największych miast – Zagrzebia, Osijeku, Rijeki i Splitu. Wszystkie wspierają pracę i rozwój 12 ośrodków działających w mniejszych miejscowościach.

W Polsce pierwsze próby stworzenia strategii na rzecz młodzieży miały miejsce ponad dekadę temu. Próby te w zasadzie zakończyły się powodzeniem. Strategia Państwa dla Młodzieży na lata 2003-2012 zawierała pięć celów, a jednym z nich miało być Zbudowanie Systemu informacji młodzieżowej, który miał być „kompatybilny z Eurodeskiem”. Zaś sam Eurodesk miał być „systematycznie rozbudowywany”. Efekty przyjęcia strategii były… powiedzmy, że połowiczne. System informacji młodzieżowej nie powstał, ale za to Eurodesk stał się jedną z najbardziej rozpoznawanych sieci informacyjnych w Polsce.

Zapewne z tego powodu struktura i know how Eurodesku mają zostać wykorzystane przy realizacji przyjętego jeszcze przez rząd premiera Tuska (w sierpniu 2014 r.) Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej (KPRES). Jednym z jego priorytetów jest edukacja pozaformalna dzieci i młodzieży. Program zakłada m.in. wspieranie informacyjne młodzieży, organizacji młodzieżowych i grup nieformalnych przy wykorzystaniu standardów Eurodesku oraz budowę i wspieranie regionalnych i lokalnych portali młodzieżowych. Cele te mają zostać zrealizowane poprzez stworzenie regionalnych, powiatowych i gminnych centrów młodzieżowych na bazie istniejących i nowo powstałych punktów informacji młodzieżowej, w tym punktów Eurodesku.

Budżet komponentu KPRES poświęconego edukacji pozaformalnej wynosi 115 mln złotych. Kwoty te, w większości pochodzące ze środków Europejskiego Funduszu, wydatkowane są w ramach Regionalnych Funduszy Operacyjnych. Od władz regionalnych ostatecznie więc zależy, na co i w jaki sposób miliony te zostaną wykorzystane.

Wawrzyniec Pater
Koordynator Eurodesk Polska

stopka strony