News -

Czego uczą w Europie

Język ojczysty, matematyka, nauki ścisłe i przyrodnicze oraz języki obce to główne przedmioty obecne w programach nauczania wszystkich szkół w Europie – tak wynika z najnowszej publikacji Eurydice.


Broszura Recommended Annual Instruction Time in Full-time Compulsory Education in Europe – 2015/16 informuje, ile godzin przeznacza się w roku szkolnym na nauczanie tych przedmiotów i jak czas nauczania różni się w poszczególnych krajach.

Opracowanie zawiera część porównawczą, dane w układzie krajowym (42 systemy edukacji w Europie) oraz dla poszczególnych przedmiotów. Minimalny czas nauczania przedmiotów jest prezentowany w godzinach zegarowych w podziale na poziomy edukacji.

W raporcie można też znaleźć informacje na temat tych krajów, które minimalnego czasu nauczania poszczególnych przedmiotów nie definiują oraz porównanie dynamiczne pokazujące, jak zmienił się czas nauczania poszczególnych przedmiotów od roku 2011 do dziś.

Raport w języku angielskim dostępny jest na stronie Eurydice.

stopka strony