News -

Czesne a rekrutacja - raport Brukseli

Czy zmiany w zasadach odpłatności za naukę mają wpływ na decyzje studentów i sytuację wyższych uczelni? Odpowiedź na to pytanie można znaleźć w nowym raporcie Komisji Europejskiej.


Zwiększanie czesnego nie wpływa negatywnie na liczbę osób przyjmowanych na studia wyższe, chyba, że skala podwyżek jest wyjątkowo wysoka. Wzrost kosztów nauki powoduje jednak spadek liczby studentów w starszym wieku. Wnioski te zawarto w nowym raporcie Komisji Europejskiej pt. „Do changes in cost-sharing have an impact on the behaviour of students and higher education institutions?”. Autorzy publikacji podkreślili, że kluczowe znaczenie dla równoważenia skutków podwyżek czesnego mają systemy stypendiów i pożyczek studenckich. Korzystają z nich głównie osoby gorzej usytuowane.

Raport, przygotowany przez niezależnych ekspertów, składa się z analizy porównującej skutki zmian wysokości opłat za studia w dziewięciu wybranych krajach, oraz szczegółowych opracowań dotyczących poszczególnych państw z tej grupy. Wśród analizowanych krajów znalazła się Polska.

Publikację można pobrać ze strony Komisj Europejskiej.

stopka strony