News -

Czesne i stypendia w Europie - nowe kompendium

Gdzie i ile płaci się za studia – tego można dowiedzieć się z najnowszej edycji raportu przygotowanego przez Eurydice. W publikacji opisano też systemy wsparcia finansowego dla studentów.


Jak wynika z opracowania, lista krajów w Europie, w których studia wyższe są zupełnie bezpłatne, jest krótka: są na niej Grecja, Cypr, Norwegia, Szwecja i Finlandia. Bezpłatna jest również nauka w  Szkocji, wchodzącej w skład Zjednoczonego Królestwa.

W pozostałych krajach stosowane są opłaty – dotyczą one wszystkich lub wybranych studentów (np. korzystających z trybu zaocznego albo osiągających słabe wyniki).

W raporcie można też znaleźć informacje na temat stypendiów i pożyczek oferowanych studentom w poszczególnych krajach.

Raport – w jęz. angielskim – dostępny jest na stronie Eurydice.

stopka strony