News -

Cztery kroki do jakości

Działa już nowy internetowy przewodnik, który ma pomóc zagwarantować wysoką jakość kształcenia zawodowego.


Ze wskazówek zawartych na stronie korzystać mogą przede wszystkim twórcy narodowych i regionalnych polityk edukacyjnych. Celem autorów projektu jest uatrakcyjnienie edukacji i szkoleń zawodowych w Europie w taki sposób, by kursy odpowiadały na rzeczywiste potrzeby rynku pracy i trzymały konieczne obecnie, wysokie standardy. Na stronie zawarto rady, jak – w czterech krokach – stworzyć i nadzorować system gwarantowania jakości szkoleń zawodowych. Wskazówki opracowano analizując różne metody, stosowane w krajach UE. Nad zawartością strony pracowali eksperci ds. jakości z 33 krajów Europy należących do sieci EQAVET. Na szkolenia zawodowe decyduje się mniej więcej połowa uczniów – zdobywają w ten sposób kwalifikacje, które umożliwiają im łatwiejsze znalezienie pracy. Podczas gdy w niektórych krajach UE edukacja zawodowa i szkolenia cieszą się renomą, w innych uważane są za opcję ostatniego wyboru i kojarzą się z usługami na niskim poziomie. Wspólne uznanie znaczenia jakości tego rodzaju kształcenia dla poziomu nabytych umiejętności, jak i ogólnie dla systemów edukacji i szkoleń, umożliwi wzrost wzajemnego zaufania i uznawalności kwalifikacji oraz ułatwi Europejczykom przemieszczanie się z kraju do kraju. Parlament Europejski już w 2009 r. poparł utworzenie Europejskich ram zapewniania jakości w kształceniu i szkoleniu zawodowym (EQAVET). W ramach tego dobrowolnego systemu Państwa Członkowskie zobowiązały się – tam, gdzie to konieczne – do usprawnienia narodowych systemów zapewniania jakości. Opisywany przewodnik jest jednym z pierwszych rezultatów współpracy w ramach systemu. Strona działa pod adresem www.eqavet.eu/qa/gns/home.aspx Więcej informacji na: http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc1134_en.htm