News -

Cztery spotkania z Europą

1 marca upływa termin składania wniosków w programie "Europa dla obywateli". Chcesz uzyskać dofinansowanie – dowiedz się, jak!


Zasadom przyznawania wsparcia w ramach programu "Europa dla obywateli" poświęcone będą cztery spotkania zaplanowane na styczeń. Pierwsze z nich odbędzie się w Warszawie już 12 stycznia. 

Celem seminariów jest przybliżenie przedstawicielom NGO i samorządów, aktywistom, społecznikom i osobom zainteresowanym realizacją projektów międzynarodowych, zasad ubiegania się o dofinansowanie w programie UE „Europa dla obywateli”. Uczestnicy poznają priorytety programu, omówione zostaną także błędy najczęściej popełniane podczas przygotowywania aplikacji.

Spotkania informacyjne organizowane są przez Punkt Kontaktowy „Europa dla obywateli” dzięki wsparciu ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Komisji Europejskiej.

Szczegółowe informacje na stronie programu.
 

stopka strony