News -

Czy edukacja jest dla wszystkich? Raport UNESCO

Raport podsumowuje i ocenia postęp dokonany w celu osiągnięcia założeń programu „Edukacja dla Wszystkich”.


Edukacja dla Wszystkich” jest światowym programem mającym na celu zaspokojenie podstawowych potrzeb edukacyjnych wszystkich ludzi, z naciskiem na konieczność zadbania o wysoką jakość procesu kształcenia. Podczas Światowego Forum Edukacji (Dakar, 2000), zidentyfikowano sześć międzynarodowych celów edukacyjnych oraz działań, jakie należało podjąć przez następne 15 lat, by zapewnić dzieciom, młodzieży i dorosłym równy dostęp do kształcenia.

Raport UNESCO ujawnia, że pomimo odnotowania pewnego postępu, tylko jedna trzecia z 164 krajów, które przyjęły deklarację, osiągnęła wszystkie zamierzone cele. Dodatkowo, dane pokazują, że tylko 46 proc. tych krajów oferuje ogólnodostępną możliwość uczęszczania do gimnazjum a jedna trzecia młodzieży w krajach o niskich dochodach nie ukończy kształcenia na poziomie gimnazjalnym w roku 2015.

Co więcej, nie ma wątpliwości, że dostęp do edukacji nie jest równy dla wszystkich - jest mocno uzależniony od płci i możliwości finansowych danej osoby.

Pełną wersję raportu można pobrać tutaj.

stopka strony