News -

Czy Europa inwestuje w edukację

Ubiegłoroczne planowane wydatki budżetu państwa na edukację w Polsce były minimalnie wyższe niż w roku 2014. Tak wynika z nowego opracowania Eurydice.


Autorzy publikacji zatytułowanej „National Sheets on Education Budgets in Europe – 2015” przeanalizowali planowane nakłady na edukację w latach 2014-2015 w 37 krajach należących do sieci Eurydice.

Dane dotyczące Polski w przypadku oświaty uwzględniają wydatki planowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, inne resorty i samorządy terytorialne. W odniesieniu do szkolnictwa wyższego uwzględniono natomiast wyłącznie nakłady przewidziane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

Jak podkreślono w broszurze, inwestycje w rozwój edukacji są jednym z priorytetów strategii "Europa 2020". W przypadku wielu krajów brakuje jednak aktualnych danych, które pozwoliłyby ocenić, czy w tej dziedzinie dokonuje się odpowiedni postęp. Publikacja Eurydice ma pomóc zapełnić tę lukę. 

Broszura - w języku angielskim - dostępna jest na stronie Komisji Europejskiej.

stopka strony