News -

Czy Europa szanuje odmienność

Problem dyskryminacji i jego postrzeganie przez Europejczyków było tematem ankiety Eurobarometru. Jej wyniki są już dostępne.


Problem dyskryminacji i jego postrzeganie przez Europejczyków były tematem ankiety Eurobarometru. Jej wyniki są już dostępne.

Raport podsumowuje opinie na temat dyskryminacji związanej z płcią, pochodzeniem etnicznym, wiekiem, niepełnosprawnością, orientacją seksualną i tożsamością płciową. Podobnie jak w poprzedniej ankiecie, zrealizowanej w roku 2009, autorzy publikacji opisali też wpływ kryzysu na proces wdrażania antydyskryminacyjnych przepisów.

Wśród nowości są m.in. pytania o sytuację Romów w Europie, dyskryminację poza miejscem pracy oraz powiązania między dyskryminacją a dostępnością. Po raz pierwszy zbadano również postrzeganie dyskryminacji wobec osób transseksualnych i transpłciowych.

Publikacja dostępna jest pod adresem:
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_399_380_en.htm#393
stopka strony