News -

Czy jesteś równo traktowany?

Europejskie Forum Młodzieży zaprasza osoby w wieku od 18 do 35 lat do wypełnienia ankiety na temat dyskryminacji młodych obywateli państw Rady Europy.
Badanie dotyczy różnych form nierównego traktowania, m.in. ze względu na wiek. Wypełnienie kwestionariusza może zająć od 40 do 60 minut. Wyniki ankiety mają dać odpowiedź na pytanie, jakiego rodzaju działania na rzecz młodzieży są obecnie najbardziej potrzebne.

Formularz dostępny jest na stronie:
www.surveymonkey.com/s.aspx?sm=qbU9OVB8KmG%2FG%2BBIe26PDg%3D%3D
stopka strony