News -

Czy polityka gwarancji ma sens

Czy systemy gwarantujące młodym ludziom zajęcie po ukończeniu nauki dobrze spełniają swoją rolę? Odpowiedź na to pytanie można znaleźć w nowej publikacji Eurofound.
Broszura opisuje mocne i słabe strony rozwiązań funkcjonujących w Finlandii i Szwecji. Te skandynawskie kraje są pionierami w prowadzeniu polityki gwarancji dla młodzieży.

O wprowadzeniu systemu zapewniającego młodym ludziom pracę, staż lub kontynuację nauki w ciągu sześciu miesięcy od ukończenia szkoły myśli też Unia Europejska. To efekt dramatycznego kryzysu na rynku pracy.

Publikacja w języku angielskim dostępna jest na stronie:
www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2012/42/en/1/EF1242EN.pdf