News -

Debata o pracy i zatrudnieniu

12 kwietnia w Brukseli Parlament Europejski i Eurofund organizują konferencję poświęconą jakości pracy i zatrudnienia w Europie.
Goście spotkania rozmawiać będą m.in. o aktualnych politycznych wyzwaniach związanych z kwestią jakości pracy i zatrudnienia. Dyskusje dotyczyć będą tego, jak zmiany z strategiach związanych z pracą i zatrudnieniem mogą wpłynąć na jakość postępu społecznego i ekonomicznego, oraz w jaki sposób wzrost znaczenia kwestii związanych z jakością pracy i zatrudnienia w różnego rodzaju strategiach UE może pomóc w osiągnięciu celu, czyli zapewnieniu „pracy trwałej i sprzyjającej włączeniu społecznemu”.

W trakcie konferencji przedstawiony zostanie również raport z piątej edycji Europejskiej Ankiety na temat Warunków Pracy – jedna z najważniejszych publikacji Eurofund w 2012 r.

Więcej informacji na stronie:
www.eurofound.europa.eu/events/2012/ewcslaunch12apr/index.htm
stopka strony