News -

Debiut sportu w Brukseli

Po raz pierwszy w historii Unii Europejskiej ministrowie odpowiedzialni za sport w krajach członkowskich przyjęli oficjalne unijne dokumenty dotyczące tej dziedziny.


Ogłoszenie 18 listopada 2010 r. rezolucji i dwóch zbiorów Wniosków związanych ze sportem było możliwe dzięki wejściu w życie Traktatu Lizbońskiego. Dał on Unii Europejskiej prawo do wspierania, koordynacji i „uzupełniania kompetencji” członków UE w tej dziedzinie. Przyjęta przez ministrów rezolucja ma zapoczątkować dialog między władzami UE a przedstawicielami związków sportowych. Pierwsze z serii spotkań ma się odbyć już w grudniu. We Wnioskach podkreślono zaś rolę UE w międzynarodowej walce z niedozwolonym dopingiem w sporcie oraz rolę samego sportu w walce z wykluczeniem społecznym. Więcej na ten temat na stronie http://ec.europa.eu/sport/news/news971_en.htm
stopka strony