News -

Deklaracja Pokolenia Erasmus+

Przedstawiciele pokolenia Erasmus+ zaprezentowali europejskim decydentom 30 propozycji dotyczących przyszłości programu Erasmus+. Zdaniem młodych należy przede wszystkim uprościć procedury aplikacyjne i objąć zasięgiem programu jeszcze więcej obywateli UE.


Sygnetariusze Deklaracji Pokolenia Erasmus+ chcą, aby po 2020 roku projekty realizowane w ramach programu skierowane były w szczególności do najbardziej potrzebujących obywateli państw członkowskich, a jego efekty sięgały nawet poza granice Europy. Młodzi proponują m.in., aby część środków przeznaczyć na działania mające na celu promowanie współpracy starego kontynentu z resztą świata.

Sformułowane przez nich propozycje dotyczą sześciu obszarów:

  • problemów społecznych w Europie;
  • wyrównywania szans obywateli pochodzących z najuboższych krajów wspólnoty;
  • zaangażowania obywatelskiego;
  • podnoszenia kwalifikacji pracowników;
  • wyzwań globalnych;
  • upraszczania procedur formalnych.

Deklaracja Pokolenia Erasmus+ powstała na podstawie pomysłów zgłaszanych przez uczestników projektów finansowanych ze środków programu za pośrednictwem platformy Erasmus+ Generation Online Meeting Point. Dokument został przedstawiony europejskim decydentom 30 listopada 2017 roku podczas uroczystości zamykającej kampanię “From Erasmus to Erasmus+. A story of  30 years”.

Dokument można pobrać ze stron Komisji Europejskiej.

stopka strony