News -

Demokracja w obiektywie - termin przedłużony!

Centrum na Rzecz Międzynarodowej Przedsiębiorczości Prywatnej (CIPE) ogłosiło II edycję ogólnoświatowego konkursu fotograficznego. Tym razem temat przewodni brzmi: "Liderzy promujący wolność i demokrację w społeczeństwach świata". Zdjęcia można nadsyłać do 30 października!


W przedsięwzięciu mogą wziąć udział organizacje pozarządowe ze wszystkich kontynentów - szczególnie mile widziane będą zgłoszenia z krajów nienależących do OECD.

Zadaniem uczestników jest nadesłanie pomysłowych i inspirujących zdjęć, ilustrujących działalność na rzecz demokracji i wolności - wraz z opisem tłumaczącym wpływ tych działań na poszerzanie się sfery wolności i demokracji w danym społeczeństwie.

Dokumentowana aktywność może być prowadzona zarówno przez osoby indywidualne, jak i przez stowarzyszenia czy fundacje.

Każda organizacja może zgłosić do konkursu tylko jedno zdjęcie.

Termin przyjmowania zgłoszeń mija 30 października 2016 r.

Więcej informacji na stronie CIPE.

stopka strony