News -

Dialog w opowiadaniu

Już po raz czwarty rusza konkurs „Morze słów” na krótkie opowiadania dotyczące uczestnictwa, obywatelstwa i demokracji.
Celem konkursu, organizowanego przez Fundację Anny Lindh oraz Europejski Instytut Środziemnomorski jest ukazanie różnych rodzajów wrażliwości i odmiennych realiów życia w regionie eurośrodziemnomorskim. Do udziału zaproszona jest przede wszystkim młodzież – swe prace zgłaszać mogą osoby do 30. roku życia, mieszkające w krajach UE lub państwach basenu Morza Śródziemnego.

Autorzy 20 najlepszych opowiadań mogą liczyć na publikację swych prac i zaproszenie na ceremonię wręczenia nagród w dniach 28-29 listopada 2011 r. Później będą też mogli wziąć udział w cyklu imprez kulturalnych w Barcelonie i Tarragonie.

Opowiadania mogą liczyć maksymalnie 2500 słów. Powinny być oryginalne i wcześniej niepublikowane, a ich głównym tematem powinien być dialog międzykulturowy, związany z polityką, środowiskiem naturalnym, sferą społeczno-kulturalną lub gospodarczą.

Prace wraz z notką dotyczącą autora przesyłać należy na adres:
concurso@iemed.org do 31 lipca 2012 r.

Więcej na stronie www.iemed.org/seaofwords/2011/a_reglament.php.
stopka strony