News -

Dialog z młodzieżą podsumowany

Rada Unii Europejskiej przyjęła dwie rezolucje, podsumowujące pierwszą fazę usystematyzowanego dialogu, prowadzonego między przedstawicielami środowisk młodzieżowych a unijnymi decydentami.


Rada Unii Europejskiej przyjęła dwie rezolucje, podsumowujące pierwszą fazę Usystematyzowanego Dialogu, prowadzonego między przedstawicielami środowisk młodzieżowych a unijnymi decydentami. Pierwszy dokument dotyczy nowych i skutecznych form uczestnictwa młodych ludzi w życiu demokratycznym w Europie. Rezolucja zachęca do głębszego zaangażowania w obowiązki obywatelskie i pełne wykorzystanie możliwości rynku edukacyjnego, rynku pracy oraz do uczestniczenia w życiu Wspólnoty. Drugi z przyjętych dokumentów dotyczy Usystematyzowanego Dialogu na temat zatrudnienia młodzieży. Rada i przedstawiciele rządów państw członkowskich wspomnieli o najnowszych danych nt. sytuacji młodzieży na rynku pracy i wskazali priorytety dalszej polityki dla kolejnego tria prezydenckiego: Polski, Danii i Cypru. Tematem Usystematyzowanego Dialogu w trakcie kolejnych 18 miesięcy (1 czerwca 2011 – 30 grudnia 2012) będzie uczestnictwo młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem udziału w życiu demokratycznym w Europie. Pod koniec 2012 r. Komisja Europejska ma przedstawić Raport o młodzieży UE, w którym oceni dwie pierwsze fazy Dialogu. W trakcie majowego posiedzenia ministrowie państw UE dyskutowali również o działalności wolontariatu młodzieżowego oraz o zasługach wolontariuszy dla rozwoju lokalnych społeczności. Polska i węgierska prezydencja podkreśliły swoje zaangażowanie na rzecz promowania i ulepszania warunków funkcjonowania działalności wolontariackiej w UE oraz zwiększania świadomości, jak bardzo jest ona ważna i wartościowa. Obecna w trakcie dyskusji unijna komisarz ds. edukacji i kultury Androulla Vassiliou przedstawiła ministrom śródokresową ocenę programu „Młodzież w działaniu” (2007-2013) i podzieliła się wrażeniami z wydarzeń zorganizowanych w ramach Europejskiego Tygodnia Młodzieży w Antwerpii. Więcej informacji na ten temat pod adresem: www.consilium.europa.eu/App/NewsRoom/loadDocument.aspx?id=357&lang=EN&directory=en/educ/&fileName=122118.pdf
stopka strony