News -

Dlaczego młodzi rezygnują z edukacji

Jak kraje w Europie walczą z problemem uczniów zbyt wcześnie kończących naukę? Temu poświęcony jest nowy raport opracowany przez sieć Eurydice.


Jak wynika z opracowania, przedwczesne przerywanie nauki lub szkolenia jest w wielu krajach Unii Europejskiej poważnym problemem. Średnio w Unii Europejskiej pracę ma zaledwie 19,7 proc. osób, które skończyły tylko podstawówkę lub gimnazjum. Wśród absolwentów szkół średnich i policealnych odsetek ten sięga 42,7 proc., a w gronie magistrów – 54,6 proc.

Raport Euridydice ma ułatwić działania podejmowane przez Państwa Członkowskie i Komisję Europejską, umożliwiając monotorowanie kształtu i sposobu wdrażania strategii, polityk i rozwiązań, służących ograniczeniu zjawiska przedwczesnego kończenia edukacji.

Publikacja dostępna jest na stronie Eurydice.
 

stopka strony