News -

Dlaczego moja organizacja jest w Eurodesku - sonda 2

Eurodesk umożliwia bezpośredni kontakt z organizacjami młodzieżowymi z całej Europy – od Turcji do Islandii. To bezcenna pomoc w działalności informacyjnej, którą prowadzę dla studentów mojej uczelni – mówi Catherine Thwaites, ze Związek Studentów w Szkocji, który należy do brytyjskiej sieci Eurodesku


Trwa rocznicowa sonda Eurodesku. O korzyściach wynikających do sieci mówili już przedstawiciele organizacji z Bułgarii i Niemiec. Czas na sieć na przedstawiciela sieci brytyjskiej, w imieniu której wypowiada się Catherine Thwaites z Edynburga. Eurodesk umożliwia bezpośredni kontakt z organizacjami młodzieżowymi z całej Europy – od Turcji do Islandii. To bezcenna pomoc w działalności informacyjnej - można poprosić o pomoc bezpośrednio osobę z danego kraju czy regionu. Ważne są też źródła informacji – strony internetowe, bazy danych, ulotki, newslettery, gazetki, które otrzymujemy od europejskiego i krajowego biura. Dzięki nim jestem w stanie szybko i kompetentnie udzielić informacji studentom mojej uczelni. Dużą wartością jest też dostęp do informacji związanych z polityką europejską. Catherine Thwaites, Edynburg, Związek Studentów w Szkocji
stopka strony