News -

Dlaczego potrzebujemy badań nad młodzieżą?

Eksperci Rady Europy przygotowali raport, w którym wprowadzają czytelnika w podstawy badań nad młodzieżą, przedstawiają najnowsze trendy oraz opisują wkład tych badań w tworzenie efektywnych polityk młodzieżowych.


Raport omawia najważniesze zagadnienia związane z badaniami nad młodzieżą oraz opisuje podstawowe pojęcia stosowane przez badaczy młodzieżowych. Podczas lektury dowiadujemy się m.in. jak zgodnie z aktualnymi trendami definiuje się "młodzież", jakie teorie oraz metodologie wykorzystuje się w badaniach. Osobny rozdział poświęcony został założeniom oraz rezultatom partycypacyjnych badań nad młodzieżą.  

Autorzy "Youth research: the essentials" zwracają dodatkowo uwagę, że badania nad młodzieżą już od wielu lat stanowią jeden z najważniejszych filarów międzynarodowej współpracy pracowników młodzieżowych oraz budowania długoterminowych strategii młodzieżowych. 

Publikację można pobrać bezpłatnie ze strony Rady Europy.

stopka strony