Dlaczego warto być w Eurodesku

Nie, nie ja udzielę odpowiedzi na postawione w tytule pytanie. Głos oddam tym, którzy w sieci Eurodesk Polska już działają - konsultantom regionalnym i lokalnym Eurodesk Polska. Wiarygodności ich opiniom niech doda fakt, że wszystkie zostały wyrażone w anonimowej ankiecie, w której przedstawiciele organizacji należących do sieci ocenili usługi i działania świadczone na ich rzecz przez Krajowe Biuro Eurodesk Polska.


Takie ankiety to stały element zarządzania siecią. Element ważny, jej członkowie nie otrzymują od Krajowego Biura żadnych środków finansowych. Ich aktywność i motywacja do działania w dużej mierze zależą więc od jakości oferty Krajowego Biura. Składają się na nią zasoby informacyjne, szkolenia w czasie których przekazywane jest eurodeskowe know-how, krajowe i europejskie spotkania sieci, materiały informacyjne i promocyjne oraz dostęp do narzędzi (nie tylko online).   

Z tych ostatnich za najbardziej przydatne Eurodeskowcy uważają eurodeskowy intranet, który umożliwia kontakt z konsultantami Eurodesku w całej Europie. Uznaniem cieszy się też dostęp do eurodeskowej bazy danych, a także „Niezbędnik Eurodeskowca, narzędzie ułatwiające udzielanie informacji. Jak ocenił go jeden z konsultantów: „to genialna rzecz, zawsze pod ręką”.  

Przydatne i wartościowe są publikacje Eurodesk Polska dla młodzieży (o wolontariacie, pracy i studiowaniu w Europie). Opinie, że taka forma przekazywania informacji jest passé są w mniejszości, większość konsultantów uważa je jednak za przydatne: „Ludzie naprawdę po nie sięgają”. „Materiały są świetne. Wykorzystujemy je na eventach i na zajęciach”.

Najbardziej zaskakujące okazują się jednak odpowiedzi na kluczowe pytanie ankiety – o największą wartość dla organizacji z członkostwa w sieci. Konsultanci najczęściej wskazywali na „możliwość nawiązywania kontaktów i wymiany doświadczeń z innymi organizacjami w kraju”,  „przynależność do europejskiej sieci” oraz możliwość udziału w spotkaniach i szkoleniach. Dokładnie to samo mówili mi konsultanci Eurodesku z Hiszpanii, gdzie do członkostwa w sieci czeka się w długiej kolejce. Dla Włochów networking i możliwość wymiany doświadczeń to drugi (tuż po wsparciu merytorycznym) powód, dla którego chcą być w sieci. Za ten przywilej płacą na rzecz włoskiego Krajowego Biura kilka tysięcy euro na rok. Okazuje się więc, że potrzeba współpracy w sieci ma wymiar ponadnarodowy, a dla organizacji pracujących z młodzieżą i dla samej młodzieży  Eurodesk jest  - cytat z ankiety - „ważną furtką na świat”.

Jeśli, drogi czytelniku, zachęcony powyższymi opiniami poczułeś w sobie nieodpartą chęć  przystąpienia do eurodeskowej rodzinki – mam dobrą wiadomość: jest taka możliwość, tym większa  jeśli Twoja organizacja/instytucja działa w mieście, w którym punktu Eurodesku jeszcze nie ma i jest to miasto duże (powyżej 200 tys. mieszkańców). Ale i aktywne organizacje z mniejszych miejscowości chętnie przyjmiemy do naszego grona. Ankieta dla kandydatów na eurodeskowe punkty znajduje się na stronie: http://www.eurodesk.pl/o-nas/dolacz-do-sieci.

Wawrzyniec Pater
Koordynator sieci Eurodesk Polska

Tekst ukaże się w nabliższym numerze kwartalnika "Europa dla Aktywnych"

stopka strony