News -

Dłuższy staż - większe szanse

Komisja Europejska uruchamia pilotażowy program staży długoterminowych. Młodzi Europejczycy będą mogli wyjechać na zawodowe praktyki nawet na rok!


Nowa inicjatywa ma zwiększyć kompetencje beneficjentów i poprawić ich sytuację na rynku pracy. Celem programu pilotażowego będzie sprawdzenie, jak duże jest zainteresowanie rozwojem długoterminowych staży, zidentyfikowanie potencjalnych przeszkód (prawnych, praktycznych, instytucjonalnych lub akademickich) oraz wskazanie i upowszechnienie dobrych praktyk, a także czynników zapewniających sukces mobilności.

Wnioski składać mogą instytucje i firmy zaangażowane w kształcenie zawodowe i szkolenia. Projektowane przedsięwzięcia powinny zakładać udział co najmniej dwóch osób i obejmować minimum dwa kraje UE. Czas trwania pilotażu wynosi 18 miesięcy.

Osoby zainteresowane udziałem mogą poznać szczegóły nowej inicjatywy podczas Dnia Otwartego, organizowanego przez Komisję Europejską w dniu 22 lutego br.

Zgłoszenia do udziału w pilotażu będą przyjmowane do 29 marca 2017 r., udział w Dniu Otwartym można zgłaszać do 15 lutego br.

Dodatkowe informacje na stronie Komisji Europejskiej.

stopka strony