News -

Do Afryki po emocje

Do 6 września mogą zgłaszać się dziennikarze chętni do udziału w III edycji projektu Wschód dla Południa. Dziesięciu szczęśliwców z Europy będzie mogło pracować ze swoimi kolegami po fachu z Afryki.
Projekt Wschód dla Południa (East4South – E4S) to szansa dla młodych dziennikarzy oraz studentów dziennikarstwa, komunikowania i szkół filmowych z 12 krajów europejskich, w tym z Polski, na wspólną pracę z dziennikarzami z Afryki. Organizatorzy inicjatywy: Deutsche Welle-Akademie, The European Journalism Centre oraz Prospective Internationalle chcą, by swoje umiejętności reporterskie uczestnicy wykorzystali na rzecz zmniejszenia różnic w postrzeganiu problemów związanych ze zrównoważonym rozwojem.

Program projektu przewiduje m.in. szkolenie wstępne w Brukseli oraz wyjazd do Afryki subsaharyjskiej i przygotowywanie tam – wspólnie z kolegami z Afryki – korespondencji. Uczestnicy z obu kontynentów będą wymieniać się pomysłami i scenariuszami na reportaże filmowe, radiowe i teksty. Na koniec zaś przeniosą się do Bonn, gdzie odbędzie się postprodukcja. Po powrocie do swoich krajów dziennikarze będą promować i rozpowszechniać swoje dzieła w mediach lokalnych, regionalnych i krajowych.

W projekcie mogą wziąć udział:
    - studenci starszych lat, absolwenci lub młode osoby zawodowo zajmujące się dziennikarstwem i realizacją filmów;
    - obywatele 12 krajów członkowskich UE: Malty, Cypru, Estonii, Łotwy, Litwy, Polski, Republiki Czeskiej, Słowacji, Słowenii, Węgier, Bułgarii i Rumunii;
    - osoby pragnące poznać rzeczywistość Afryki subsaharyjskiej i zaprezentować ją w swoich krajach ojczystych.
Więcej informacji na stronie: www.east4south.eu/index.php/e4s oraz w bazie Eurodesku
stopka strony