News -

Dobra praca dla młodych ludzi

Europejskie Forum Młodzieży opublikowało raport na temat form zatrudniania młodych ludzi w Unii.


Europejskie Forum Młodzieży opublikowało raport na temat form zatrudniania młodych ludzi w Unii.

W publikacji znalazły się informacje m.in. o tym, ilu młodych Europejczyków pracuje na umowach czasowych, niepełnych etatach, stażach i praktykach. Autorzy raportu analizują szanse młodzieży na zdobycie stałych umów o pracę w pełnym wymiarze oraz poziom bezpieczeństwa zatrudnienia.

W publikacji znajdziemy również uwagi na temat praw młodych ludzi do zabezpieczenia społecznego i minimalnego dochodu oraz analizę warunków, w jakich pracuje młodzież w Europie. Raport wskazuje również problemy związane z dyskryminacją, którymi należałoby się zająć w dyskusji o zatrudnianiu młodych ludzi.

Publikacja dostępna jest pod adresem:
http://issuu.com/yomag/docs/yfj_qualityjobs_en_issuu_
stopka strony