News -

Doceń rolę pracowników młodzieżowych

We are youth work – to hasło nowej kampanii organizowanej przez Europejskie Forum Młodzieży. Jej celem jest podkreślenie znaczenia pracy z młodzieżą w Europie.


Działania podejmowane w ramach kampanii mają uświadomić wszystkim zainteresowanym, jak dużą rolę odgrywają organizacje młodzieżowe.

Adresatem przedsięwzięcia są nie tylko same organizacje, ale również partnerzy instytucjonalni i władze publiczne.

Na stronie www.weareyouthwork.eu znaleźć można m.in. publikacje, raporty, materiały wideo i artykuły poświęcone pracy z młodzieżą.