Dodatkowe 100 mln euro dla młodych

W związku z porozumieniem między Parlamentem Europejskim a Radą w sprawie budżetu UE na 2019 r. Komisja Europejska proponuje zwiększyć budżet na sztandarowe programy UE: „Horyzont 2020” i Erasmus+. Ich beneficjenci mogą liczyć na dodatkowe 100 mln euro.


Dodatkowe środki mają pomóc Unii Europejskiej w dalszym dostosowywaniu sektora edukacji do potrzeb rynku pracy.

80 mln euro ma zostać wykorzystane na finansowanie badań związanych z klimatem w ramach programu „Horyzont 2020”. Będzie to kolejny krok w kierunku osiągnięcia ambitnego celu, który zakłada, że 35 % budżetu programu „Horyzont 2020” zostanie przeznaczone na badania związane z klimatem.

Pozostałe 20 mln euro zasili program Erasmus+ i zostanie przeznaczone m.in. na stworzenie europejskiego obszaru szkolnictwa wyższego. Do 2021 r. UE planuje utworzyć 12 europejskich szkół wyższych, które umożliwią uzyskanie dyplomu studentom łączącym studia w kilku państwach UE.

Nad wnioskiem Komisji w kolejnych krokach pracować będą Parlament Europejski i Rada.

#horyzont2020    #erasmus

stopka strony