Dodatkowe 8 mln euro na Erasmus+ i EKS

Europarlamentarzyści zdecydowali, że w związku z nadchodzącym Europejskim Rokiem Młodzieży, flagowe unijne programy młodzieżowe - Erasmus+ i Europejski Korpus Solidarności - zostaną zasilone dodatkowymi funduszami.


Europejski Rok Młodzieży 2022 ma koncentrować się na działaniach nakierowanych na tworzenie szans dla młodych dotkniętych negatywnymi skutkami pandemii COVID-19. W związku z tym Parlament Europejski postanowił przeznaczyć dodatkowe środki na wymiany studenckie, staże, stypendia i projekty wolontariackie odbywające się w ramach Erasmusa+ oraz Europejskiego Korpusu Solidarności. Do budżetu tych programów trafi bonusowe 8 mln euro. Dzięki temu jeszcze więcej młodych ludzi będzie mogło kształcić się i szkolić za granicą. Szczególny nacisk zostanie położony na projekty przeznaczone dla młodzieży z mniejszymi szansami oraz tematykę związaną ze zdrowiem psychicznym. 

Dodatkowe środki na realizację działań związanych z Europejskim Rokiem Młodzieży znajdą się w 2022 roku również w budżetach innych programów i instrumentów UE.  Posłowie zdecydowali ponadto, że fundusze zarezerwowane na realizację założeń Roku będą mogły być wykorzystane również po 2022.

Działania w ramach Europejskiego Roku Młodzieży będą organizowane przez krajowych koordynatorów w każdym państwie członkowskim wraz z Komisją Europejską i organizacjami społeczeństwa obywatelskiego. Posłowie z powodzeniem wynegocjowali, że na szczeblu krajowym i unijnym będzie również obowiązek zaangażowania młodych ludzi i organizacji młodzieżowych na etapie planowania działań.

W najbliższych miesiącach kluczowym wyzwaniem będzie natomiast zachęcenie młodych do zaangażowania się w europejskie procesy konsultacyjne - takie jak np. Konferencja na temat Przyszłości Europy czy tworzenie ram młodzieżowych polityk publicznych - co również stanowi jeden z głównych celów Roku Młodzieży. 

Więcej informacji 

#ParlamentEuropejski    #Erasmus    #EuropejskiKorpusSolidarności

stopka strony