News -

Dofinansowanie projektów w szkolnictwie wyższym

Przedstawiciele dolnośląskich uczelni planujących realizację międzynarodowych przedsięwzięć mają szansę uczestniczyć w spotkaniu poświęconym programowi Erasmus+


Celem seminarium jest przedstawienie możliwości uzyskania dofinansowania projektów w sektorze szkolnictwa wyższego w programie Erasmus+ - przede wszystkim Partnerstw strategicznych. W trakcie konferencji będzie mowa m.in. o wymaganiach konkursowych oraz sposobie wypełnienia wniosku.

Spotkanie we Wrocławiu jest adresowane do pracowników uczelni pragnących realizować projekty edukacyjne na rzecz szkolnictwa wyższego z instytucjami z innych krajów, a także pracowników uczelnianych działów współpracy z zagranicą lub działów ds. projektów międzynarodowych. W konferencji mogą również wziąć udział przedstawiciele firm i innych instytucji prywatnych i publicznych.

Spotkanie odbędzie się na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii, przy ul. Uniwersyteckiej 7-10 we Wrocławiu. Udział w konferencji jest bezpłatny, organizator nie zapewnia zakwaterowania.

Zgłoszenia przyjmowane będą do 19 lutego 2015 r. - formularz dostępny jest na stronie programu Erasmus+.

stopka strony