News -

Dołącz do internetowej dyskusji o Europie

Ruszyła internetowa platforma wymiany opinii „Debating Europe”. To wyjątkowe miejsce do podyskutowania o kluczowych problemach Starego Kontynentu.
„Debating Europe” to wspólne przedsięwzięcie organizacji Friends of Europe, Europe's World oraz Parlamentu Europejskiego. Dzięki innowacyjnej platformie głos Europejczyków w różnych kwestiach dotrze do decydentów. Inicjatywa ma też pomóc w stworzeniu konkretnych rekomendacji dotyczących tego, jak Unia powinna rozwiązać kluczowe problemy.

Dyskusja toczy się wokół następujących problemów: Wzrost Europy – pomysły na stabilność gospodarczą i wzrost, Zielona Europa – pomysły na rzecz zrównoważonej Europy. Europa Technologii – pomysły dla Unii Innowacji, Europa Globalna – pomysły na rzecz nowego porządku świata oraz Europa Przyszłości – pomysły na nowe dekady.

Więcej na stronie www.debatingeurope.eu
stopka strony