News -

Dołącz do sieci EuroPeers!

Poszukiwani są młodzi ludzie, którzy uczestniczyli w projektach programu Erasmus+ Młodzież i chcą dzielić się z rówieśnikami swoimi doświadczeniami poprzez różnego rodzaju działania.


Ideą tego projektu jest, by młodzi ludzie byli ambasadorami programu Erasmus+ i rozpowszechniali wiedzę o nim wśród innych. Do zadań EuroPeersów będzie należeć m.in.:

  • działalność online głównie poprzez kanały social media,
  • udział w krajowych spotkaniach sieci EuroPeers,
  • dbanie o wizerunek i markę programu Erasmus+.

Uczestnicy, w wieku 18-30 lat, w swojej działalności będą wspierani przez Narodową Agencję Programu Erasmus+, np. poprzez zapewnienie materiałów informacyjnych i szkoleniowych, zwrot kosztów podróży, pomoc ekspertów itp. Członkowie sieci będą zapraszani na różnorodne spotkania, seminaria i szkolenia tematyczne.

Więcej informacji

#EuroPeers,    #erasmus+

stopka strony