News -

Dołącz do Youngstera!

Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej zaprasza szkoły z terenów wiejskich do udziału w programie nauki języka angielskiego dla gimnazjalistów.


Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej zaprasza szkoły z terenów wiejskich do udziału w programie nauki języka angielskiego dla gimnazjalistów.

W przedsięwzięciu mogą wziąć udział uczniowie z klas III gimnazjów z gmin wiejskich i miejsko-wiejskich – szczególnie ci, którzy chcą kontynuować naukę w szkołach ponadgimnazjalnych, kończących się maturą.

Zajęcia w ramach programu stanowią uzupełnienie i rozszerzenie programu nauczania w gimnazjum - prowadzone są w podziale na grupy zaawansowania (do 15 uczniów w grupie), w wymiarze 90 godzin dydaktycznych w ciągu roku szkolnego dla każdej z grup.

W ramach programu zapewnione są podręczniki i inne pomoce dydaktyczne. Ponadto szkoły uzyskują dodatkowe wyposażenie (słowniki, readersy, płyty CD i DVD, resorurce packi, itp.) do kwoty 300 zł brutto w każdym roku szkolnym.

Przystępując do programu gmina zobowiązuje się m.in. do partycypowania w kosztach wynagrodzenia nauczyciela/li w wysokości 50 proc. kosztów tego wynagrodzenia, zapewnienia pomieszczeń do prowadzenia zajęć oraz zorganizowania dowozu dla uczniów po zajęciach.

Termin składania wniosków mija 22 marca 2013 r.

Więcej informacji:
http://youngster.pl/element/dolacz-do-youngstera-informacje-ogolne
stopka strony