News -

Doradztwo zawodowe na wagę złota

Najnowsza publikacja Komisji Europejskiej udowadnia, że skuteczne doradztwo zawodowe pomaga zapobiegać bezrobociu wśród młodych oraz ma kluczowe znaczenie dla walki ze skutkami pandemii COVID-19.


Raport „Investing in career guidance” udowadnia, że inwestowanie w doradztwo zawodowe zapewnia krajom korzyści ekonomiczne, edukacyjne i społeczne. Okazuje się jednak, że w zbyt wielu krajach dostęp do doradców jest niewystarczający – dotyka to szczególnie osób najbardziej wykluczonych, a także młodzieży.

Raport zawiera opisy dobrych praktyk z całego świata. Przykładem z Wielkiej Brytanii jest program Primary Futures, w którym pracownicy-wolontariusze odwiedzają szkoły podstawowe i tłumaczą uczniom wpływ edukacji na życie zawodowe.

Publikacja, współtworzona m.in. przez Komisję Europejską, UNESCO i CEDEFOP, jest dostępna tutaj.

#praca    #zawód    #doradztwo    #pomoc    #bezrobocie

stopka strony