News -

Dorośli a dostęp do edukacji

Wspieranie międzynarodowej wymiany rozwiązań i praktyk w zakresie edukacji dorosłych to cel nowego raportu sieci Eurydice.


Autorzy opracowania koncentrują się na rozwiązaniach, które mają zagwarantować, że dorośli słuchacze w najtrudniejszej sytuacji – czyli osoby o niskich umiejętnościach podstawowych i niewystarczających kwalifikacjach – będą mieli odpowiedni dostęp do oferty edukacji przez całe życie.

Raport obejmuje sześć rozdziałów. Sa one poświęcone danym statystycznym dotyczącym edukacji i szkoleń dorosłych, krajowym celom polityki wobec edukacji dorosłych, głównym rodzajom publicznych programów wsparcia, elastyczności ścieżek nauczania, działań i usług doradczych oraz ukierunkowanej pomocy finansowej.

W opracowaniu znalazły się dane zebrane w roku 2014, dotyczące 35 krajowych systemów edukacji w 32 krajach Europy (państwach UE oraz Islandii, Liechtensteinie, Norwegii i Turcji).

Pełna wersja raportu dostępna jest na stronie Eurydice. W internecie pobrać można również raporty dotyczące poszczególnych krajów.

 

stopka strony