News -

Dorosłość - z czym to się (fotografu)je

Jak młodzi ludzie postrzegają swoją dorosłość – tego dowiemy się z prac uczestników międzynarodowego konkursu ogłoszonego przez Uniwersytet w Tallinie.


W zabawie mogą wziąć udział osoby między 18. a 30. rokiem życia z państw Unii Europejskiej oraz Ukrainy. Zadaniem uczestników jest zrobienie zdjęcia ukazującego refleksje, obawy i przeżycia, jakich doświadczają młodzi ludzie wkraczający w dojrzałe życie.

Prace konkursowe opatrzone krótkim komentarzem opisującym kontekst można zgłaszać do rywalizacji do 1 lipca 2016 r., umieszczając fotografie na stronie www.except-project.eu lub przesyłając na adres except.photo@gmail.com (w formacie JPEG).

Zdjęćia powinny mieć rozmiar nie mniejszy niż 1MB i nie większy niż 20M. Nie mogą też być modyfikowane cyfrowo (dopuszczalna jest jedynie optymalizacja). Jedna osoba może zgłosić do rywalizacji maksymalnie trzy prace. 

W każdym miesiącu trwania konkursu sędziowie wybierać będą 10 najciekawszych zdjęć (po jednym z każdego państwa współpracującego w ramach projektu EXCEPT oraz jedno z innych krajów Unii Europejskiej). W terminie od 4 do 15 lipca 2016 r. 30 najlepszych prac konkursowych weźmie udział w kolejnej ocenie jury oraz w głosowaniu internautów na Facebooku.

Twórcy trzech zdjęć, które zbiorą najwięcej polubień oraz uzyskają największą liczbę punktów od jury, zwyciężą w konkursie i otrzymają nagrody w wysokości 250, 200 i 100 euro.

Dodatkowe informacje na stronie konkursu.

stopka strony