News -

Dotacje na współpracę z Białorusią

Tylko do 9 maja Ministerstwo Edukacji Narodowej czeka na wnioski o dotacje na polsko-białoruską wymianę młodzieży.


Tylko do 9 maja Ministerstwo Edukacji Narodowej czeka na wnioski o dotację na polsko-białoruską wymianę młodzieży. Zgłaszane projekty powinny dotyczyć inicjatyw trwających od 10 do 14 dni i odbywających się na terenie Polski, przeznaczonych dla osób w wieku od 15 do 25 lat. O dotacje mogą ubiegać się organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Termin składania wniosków mija 9 maja 2011 r. Więcej szczegółów w bazie Eurodesk Polska.
stopka strony