News -

Dramat młodych na rynku pracy

Opublikowany przez Eurostat Raport o zatrudnieniu w Europie 2010 nie pozostawia wątpliwości: skutki kryzysu gospodarczego najmocniej odczuły osoby w wieku od 15 do 24 lat.


Z dokumentu wynika, że w niektórych krajach bezrobocie w tej grupie wiekowej sięga 30 proc. - niemal wszędzie jest zdecydowanie wyższe niż wśród osób nieco starszych. Mimo że pewne sygnały wskazują na stabilizację na rynku pracy, a wskaźniki ekonomiczne świadczą o początku ożywienia gospodarczego, skutki kryzysu są bardzo głębokie, a cała gospodarka UE pozostaje niestabilna. Wzrost stopy bezrobocia oraz ograniczone możliwości powrotu do pracy powodują gwałtowne zwiększenie ryzyka długotrwałego bezrobocia. Autorzy raportu podkreślają, że może minąć sporo czasu, zanim doczekamy się wyraźnej poprawy. Więcej o raporcie na stronie http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=593
stopka strony