News -

Dramatyczne prognozy dla młodych

Jeszcze nigdy w najnowszej historii tak wielu młodych ludzi nie było w równie trudnej sytuacji na rynku pracy.


Jeszcze nigdy w najnowszej historii tak wielu młodych ludzi nie było w równie trudnej sytuacji na rynku pracy.

Trwający kryzys finansowy, niezdolność lub niechęć rządów do zwiększania liczby miejsc pracy i pobudzania wzrostu gospodarczego w sposób szczególny odbijają się na sytuacji młodzieży. Według oficjalnych statystyk na całym świecie bez pracy jest już 75 milionów młodych ludzi. Wielu innych zmuszonych jest do podejmowania pracy na czarno lub w niebezpiecznych warunkach. Co gorsza, dziesiątki milionów osób poszukujących zatrudnienia nie ma szans ani na etat, ani na naukę lub szkolenia, które zapewniłyby im kompetencje niezbędne na rynku pracy.

W niektórych krajach stopa bezrobocia wśród młodych ludzi sięga 60 proc. Oznacza to, że całe pokolenia młodzieży dotknięte są wykluczeniem społecznym.

Najnowsze prognozy dotyczące rynku pracy w poszczególnych krajach znaleźć można na stronie www.workforecast.org.
stopka strony