News -

Dzieci a nowe technologie - raport UNICEFu

Czy dostęp do Internetu jest dla dzieci szansą na lepszą przyszłość czy może wyznacza kolejną linię podziału między mniej lub bardziej uprzywilejowanymi? Odpowiedzi na to pytanie szukają autorzy najnowszej publikacji UNICEFu.


Analitycy Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci przygotowali pierwszą kompeleksową analizę wpływu nowych technologii na sytuację dzieci na świecie.

Na kartach raportu zatytułowanego “Children in a Digital World” zastanawiają się nad korzyściami oraz zagrożeniami płynącymi z powszechnego dostępu najmłodszych do Internetu i nowch technologii oraz wskazują na konieczność stworzenia polityk, dobrych praktyk oraz narzędzi, które pozwolą chronić dzieci przed zagrożeniami czyhającymi na nie w świecie cyfrowym.

Publikacja skierowana jest do polityków, przedstawicieli przemysłu telekomunikacyjnego, akademików oraz pracowników organizacji pozarządowych zajmujacych się prawami dzieci i jest dostępna na stronach UNICEFu.

 

stopka strony