News -

EBI pomoże w walce z bezrobociem

Rada Dyrektorów Europejskiego Banku Inwestycyjnego zaaprobowała udział banku w nowej inicjatywie, której celem jest zmniejszenie bezrobocia wśród młodzieży. Bank pożyczy na ten cel 6 miliardów euro.


Rada Dyrektorów Europejskiego Banku Inwestycyjnego zaaprobowała udział banku w nowej inicjatywie, której celem jest zmniejszenie bezrobocia wśród młodzieży. Bank pożyczy na ten cel 6 miliardów euro.

Pieniądze mają być przeznaczone na wspieranie programu „Praca dla młodzieży – inwestycje w umiejętności”. Składa się on z dwóch elementów: w ramach inicjatywy „Jobs for youth” małe i średnie firmy mają uzyskać lepszy dostęp do finansowania ze strony EIB, co ma zapewnić większą liczbę miejsc pracy dla młodych ludzi. Z kolei w ramach komponentu „Inwestycje w umiejętności” wspierany będzie rozwój kompetencji zawodowych młodzieży poprzez dofinansowanie edukacji, szkoleń zawodowych, programów mobilności i pożyczek studenckich.

Prezes EIB Werner Hoyer zapowiedział, że pieniądze w ramach programu będą dostępne jeszcze w sierpniu - sześć miesięcy wcześniej niż środki unijne. Pozwoli to państwom członkowskim przyspieszyć uruchomienie krajowych lub regionalnych programów na rzecz walki z bezrobociem, co będzie potwierdzeniem komplementarności działań UE, krajów członkowskich i Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

Więcej informacji na stronie:
http://europa.eu/rapid/press-release_BEI-13-113_en.htm