News -

EDUinspiracje w Białymstoku

Jak skutecznie i efektywnie wykorzystywać fundusze europejskie na realizację zadań oświatowych? Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja programu Erasmus+, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Kuratorium Oświaty w Białymstoku zapraszają na EDUinspiracje - inspirujące nie tylko z nazwy


Konferencja w Białymstoku poświęcona będzie wyzwaniom edukacji zawodowej i kształcenia praktycznego. Skierowana jest przede wszystkim do przedstawicieli oświaty: nauczycieli, dyrektorów szkół, kadry zarządzającej placówkami edukacyjnymi, przedstawicieli organów prowadzących oraz przedstawicieli pracodawców - ale nie tylko; w trakcie konferencji odbędą się warsztaty, w czasie których uczestnicy dowiedzą się, w jaki sposób udział w wolontariacie może być wykorzystany jako przygotowanie do potrzeb i wymagań rynku pracy - i jakie programy finansują wolontariackie projekty.

W trakcie białostockich EDUinspiracji zaprezentowane zostaną dobre praktyki w ramach projektów Erasmus+, narzędzia pomocne w realizacji zadań i celów wynikających z założeń reformy systemu oświaty w Polsce. Omówione też zostaną najważniejsze obszary zmian w kontekście prezentowanej reformy oświaty.

W konferencji weźmie udział m.in. pani Teresa Wargocka, sekretarz stanu MEN, dr Paweł Poszytek, Dyrektor Generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowej Agencji programu Erasmus+, prof. Jacek Kurzępa, prof. Elżbieta Gajewska oraz przedstawiciele Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie.

Szczegółowe obszary omawiane podczas konferencji:
- możliwości wykorzystania wolontariatu do przygotowania potrzeb i wymagań rynku pracy;
- wyzwania programu Erasmus+ w kontekście podnoszenia kwalifikacji nauczycieli i trenerów zawodu;
- potencjał i możliwości zasobów internetowych w nauczaniu języków obcych do celów zawodowych;
- sposoby zwiększania efektywności kształcenia uczniów szkół zawodowych z wykorzystaniem metody
projektowej;
- inspiracje dla szkoły aktywnej w samorządzie i działaniach wolontariackich;
- możliwości w zakresie poradnictwa edukacyjno-zawodowego – Euroguidance.

Gdzie?
Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Białostockiego, ul. Ciołkowskiego 1M.

Kiedy?
21 lutego 2017 r., wtorek, godz. 10.15-15.30.

Rejestracja
Udział w konferencji jest bezpłatny, wymagana jest jednak wcześniejsza rejestracja poprzez stronę: eduinspiracje.org.pl/konferencje

stopka strony