News -

Edukacja dla wszystkich - raport OECD

"Equity in Education – Breaking Down Barriers to Social Mobility" – taki tytuł nosi najnowsza publikacja przygotowana przez ekspertów Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju.


Równość edukacyjna oznacza, że wszyscy uczniiowe, bez względu na status społeczno-ekonomiczny, płeć czy pochodzenie, mają taki sam dostęp do możliwości kształcenia i mogą na podobnym poziomie opanować umiejętności pisania, czytania i liczenia oraz wykształcić podobne umiejętności społeczne.

Raport OECD pokazuje, jak poszczególne państwa OECD dochodziły do równości edukacyjnej na przestrzeni kolejnych lat i udowadnia, że młodzież pochodząca ze środowisk mniej uprzywilejowanych, która osiąga zadawalające wyniki w szkole, ma znacznie większe szanse na zdobycie wyższego wykształcenia i odniesienie sukcesu zawowodwego. 

Publikacja - w języku angielskim - dostępna jest na stronach OECD.

stopka strony