News -

Edukacja domowa w Europie

Sieć Eurydice zaprasza do lektury raportu omawiającego praktyki i regulacje prawne związane z edukacją domową dzieci w wieku szkolnym w poszczególnych krajach Europy.


Raport Eurydice jest pierwszą próbą systeatycznego spojrzenia na zjawisko edukacji domowej w Europie. Zawiera zestawienie danych dotyczących ram prawnych związanych z realizacją obowiązku szkolnego w ramach edukacji domowej w 38 państwach sieci.

Podobnie jak w Polsce, w większości tych państw rodzice lub opiekunowie chcący uczyć swoje dzieci w domu muszą otrzymać na to zgodę właściwego organu na poziomie lokalnym bądź centralnym i spełnić określone warunki minimalne np. posiadać odpowieni stopień wykształcenia.

Raport ma tylko wersję angielską znajduje sięn astronie EURYDICE

 

stopka strony