News -

Edukacja dorosłych: jak działać?

Są sposoby, by przekonać osoby dorosłe do dalszego kształcenia. Jakie? O tym właśnie traktuje najnowszy przewodnik wydany przez Komisję Europejską.
Publikacja wyjaśnia, w jaki sposób popularyzować uczenie się wśród dorosłych oraz jak sprawić, by ta kwestia była bardziej przystępna dla potencjalnych edukatorów osób dorosłych, decydentów, placówek oświatowych i partnerów społecznych.

Autorzy podręcznika przeanalizowali również funkcjonujące obecnie inicjatywy służące podnoszeniu świadomości w dziedzinie edukacji dorosłych (głównie na poziomie krajowym), zaprezentowali rekomendacje dotyczące przyszłych działań, a także wskazówki, które z istniejących strategii powinny być wykorzystywane.

Podręcznik dostępny jest na stronie:
http://ec.europa.eu/education/more-information/doc/2012/adult_en.pdf
stopka strony