News -

Edukacja na świecie: wciąż wiele do zrobienia

Tylko dwanaście z 35 krajów opisanych w nowej edycji raportu „Education at a Glance” zrealizowało przynajmniej połowę Celów Zrównoważonego Rozwoju w dziedzinie edukacji.


Tegoroczne wydanie publikacji, stanowiącej czołowe kompendium wiedzy i danych porównawczych dotyczących stanu edukacji na świecie, zaprezentowano w Brukseli.

W raporcie opisano sytuację w 35 krajach OECD oraz w Argentynie, Brazylii, Chinach, Kolumbii, Kostaryce, Indiach, Indonezji, na Litwie, w Rosji, Arabii Saudyjskiej i Południowej Afryce.

Przynajmniej pięć z dziesięciu Celów Zrównoważonego Rozwoju w dziedzinie edukacji wskazanych przez ONZ osiągnęło zaledwie 12 państw, w tym zaledwie sześć z 22 krajów Unii wchodzących w skład OECD.

Zdecydowanie najlepiej radzą sobie Australia i Kanada oraz Holandia i Belgia. Państwa te przedstawiły dane dotyczące wszystkich celów i zrealizowały co najmniej siedem z nich.

Najgorzej kraje OECD radzą sobie z osiągnięciem celów w zakresie jakości efektów kształcenia oraz umiejętności uczniów i dorosłych.

Pełna wersja raportu dostępna jest na stronie OECD.

stopka strony