News -

Edukacja w centrum uwagi

Ruszyła kolejna edycja konkursu OECD pod hasłem „Edukacja i umiejętności – dlaczego te kwestie są tak ważne?” Odpowiedź na to pytanie mogą nadsyłać młodzi ludzie z całego świata.


Ruszyła kolejna edycja konkursu OECD pod hasłem „Edukacja i umiejętności – dlaczego te kwestie są dziś tak ważne?” Odpowiedź na to pytanie mogą nadsyłać młodzi ludzie z całego świata.

Zadaniem uczestników (w wieku 18-25 lat) jest nakręcenie krótkiego filmu odnoszącego się do tematu konkursu. Nagrania w językach innych niż angielski lub francuski muszą mieć napisy w tych językach. Film nie może trwać dłużej niż 3 minuty.

Autorzy trzech najlepszych prac wybranych przez jury otrzymają zaproszenie na Forum OECD w Paryżu, które odbędzie się w dniach 27-28 maja 2013 r.

Termin nadsyłania filmów upływa 2 kwietnia 2013 r.
Więcej informacji na stronie:
www.oecd.org/document/2/0,3746,en_21571361_49034050_49049154_1_1_1_1,00.html
stopka strony