News -

Edukacja w roli głównej

Nie masz wątpliwości, że edukacja i umiejętności mają dziś istotne znaczenie? Przekonaj do tego innych. Nakręć film wideo i weź udział w konkursie Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie.


Nie masz wątpliwości, że edukacja i umiejętności mają dziś istotne znaczenie? Przekonaj do tego innych. Nakręć film wideo i weź udział w konkursie Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).

Tematem konkursu jest „Edukacja i umiejętności – dlaczego te kwestie są dziś tak ważne?”. Zadaniem uczestników jest znalezienie odpowiedzi na to pytanie – i przedstawienie jej w postaci nagrania filmowego. Pracę wykonać można w dowolnym języku – pod warunkiem dodania napisów w języku angielskim lub francuskim. Nagrania nie powinny być dłuższe niż trzy minuty.

Autorzy trzech najlepszych prac, wybranych przez jury, otrzymają zaproszenie na Forum OECD w Paryżu, które odbędzie się w dniach 22-24 maja 2012 r.

Termin nadsyłania filmów upływa 31 marca 2012 r.

Więcej na stronie:
www.oecd.org/document/2/0,3746,en_21571361_49034050_49049154_1_1_1_1,00.html
stopka strony