News -

Edukacja w skrócie - publikacja OECD

Publikacja podsumowuje obszar edukacji w 35 krajach.


Jak poszczególne kraje inwestują w edukację? Jak to się przekłada na rezultaty? - na te pytania można znaleźć odpowiedź w horyzoncie 35 państw.

W publikacji nowy akcent został położony na dziedziny nauki, środowisko, trzeci sektor, mobilność i rynek pracy. Osobny rodział poświęcony jest realizacji celów zrównoważonego rozwoju. 

Cały raport do pobrania ze strony OECD.

stopka strony