News -

EKS: baza już działa

Kilka miesięcy po przedstawieniu idei Europejskich Korpusów Solidarności, zainteresowane organizacje mogą już korzystać z internetowej bazy potencjalnych wolontariuszy, stażystów i pracowników.


Swoją ofertę w bazie mogą rejestrować różnego rodzaju organizacje oraz przedsiębiorstwa. Pierwszym krokiem powinno być jednak złożenie wniosku o dofinansowanie planowanego przedsięwzięcia w ramach istniejących programów UE. Obecnie tworzenie Europejskich Korpusów Solidarności wspiera aż osiem z nich.

W drugim etapie należy podpisać Misję i Zasady Europejskich Korpusów Solidarności oraz zadeklarować przestrzeganie Karty EKS, określającej prawa i obowiązki stron podczas każdego etapu działań.

Organizacje, które już mają akredytacje w ramach jednego z programów UE, uzyskały dostęp do bazy automatycznie.

Internetowe narzędzie umożliwia bezpośrednie łączenie organizacji i osób zainteresowanych udziałem w przedsięwzięciach na rzecz solidarności. Przy rejestracji osoby indywidualne podają nie tylko swoje imię i nazwisko, ale także określają swe umiejętności, doświadczenie, dostępność, preferencje i motywację, zamieszczają też w bazie swoje CV.

Więcej o tym, jak korzystać z bazy, na stronie EKS.

stopka strony