News -

EKS - co Wy na to?

Komisja Europejska zaprasza do udziału w konsultacjach dotyczących uruchomienia Europejskiego Korpusu Solidarności (EKS).


Celem procedury jest określenie priorytetów i sposobu organizacji Korpusu. W konsultacjach mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani: młodzież, pracownicy młodzieżowi, organizacje pozarządowe, przedstawiciele biznesu, organizatorzy działań wolontariackich i staży oraz władze publiczne.

Komisja Europejska chce poznać opinie na temat projektowanych celów Korpusu oraz zebrać informacje na temat poziomu zainteresowania jego ofertą, a także poznać potrzeby w zakresie informacji i doradztwa.

Formularz konsultacji dostępny jest na stronie Komisji Europejskiej.

Procedura potrwa do 2 kwietnia 2017 r.

stopka strony